ข่าวทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวด และนำเสนอในงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมีนักวิจัยจากทั่วโลก นำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 725 ผลงาน จาก 40 ประเทศ สำหรับในปีนี้ เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของงานคือ รางวัล Grand Prix (Grand Prix du Salon International des Inventions de Geneva) จากผลงานเรื่อง “การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาบนสมาร์ทโฟน” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 31 มีนาคม 2560
นอกจากนี้ คณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทย ยังได้รับรางวัลสำคัญในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Congratulations of Jury) จำนวน 9 ผลงาน
2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จำนวน 22 ผลงาน
3. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จำนวน 37 ผลงาน
4. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จำนวน 22 ผลงาน
และมีผลงานจากประเทศไทยได้รับรางวัลพิเศษ (Special Award) จากองค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 24 รางวัล จาก 8 ประเทศอีกด้วย 
งาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva” เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญ และมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 45 ติดต่อกัน ณ Palexpo สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน 
วช. ได้นำนักประดิษฐ์และนักวิจัยจาก 30 หน่วยงาน เข้าร่วมงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva” โดยผลงานของประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้มาจากผลงานที่เคยได้รับรางวัลและนำเสนอในเวทีระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และเวทีอื่นๆ
ทั้งนี้ วช. ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวผลสำเร็จดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 วช. โดยได้รับเกียรติจากจาก รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในพิธี

credit : Pver Nrct 
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th