ข่าวทั่วไป


ประชาสัมพันธ์นักศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์

ขอเชิญเข้าชมการสาธิต 3D Motion Tracking ชื่อว่า XSENS จาก Netherlands โดยบริษัทผู้ผลิต 3D Motion Tracking ชื่อว่า XSENS จาก Netherlands 

ในวันที่ 8 กันยายน 2559  เวลา 14.00 น.จะสาธิตการใช้งานจริงของระบบนี้ในการศึกษาเรื่อง Human Movement  

รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้  https://www.xsens.com/products/mvn-biomech/

ผู้สนใจส่งรายชื่อสมัครได้ที่ ljanyapo@engr.tu.ac.th

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร : 0 2564 3001 ต่อ 3113, 3220
อีเมล : psangtea@engr.tu.ac.th, ljanyapo@engr.tu.ac.th